Odborno - metodický časopis
Predškolská výchova
Vás víta na svojej stránke

Pozrieť všetky ročníky

vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Aktuálny ročník


  2024

  Viac o jednotlivých rubrikách
  sa môžete dozvedieť na podstránke
  "Ročník“

  Počet publikácií


  15

  Knihy určené pre pedagógov
  materských škôl a študentov
  predprimárnej pedagogiky

  Počet strán


  44

  Predplatné časopisu PV
  vybavujeme e-mailom, telefonicky,
  alebo poštou

  Počet sekcií


  8

  Viac o jednotlivých rubrikách
  sa môžete dozvedieť
  na podstránke "O časopise"

  Informácie pre čitateľov


  aboutcampus

  Zameranie časopisu


  Predškolská výchova je odborno-metodický časopis, ktorý vychádza s prispením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vychádza s dvojmesačnou periodicitou a uverejňuje recenzované príspevky z oblasti predprimárneho vzdelávania z pohľadu pedagógov a ich tímových spolupracovníkov.


  • Pripravené prostredie
  • Senzitívne obdobia
  • Špeciálne potreby
  • Dobrá prax
  • Práca rúk
  • Otvorená knižnica
  • Aktivita pedagógov
  • Celoživotné vzdelávanie

  Inkluzívny proces v materských školách

  Ide o odbornú publikáciu z oblasti inkluzívneho vzdelávania v materských školách, v ktorej čitateľ nájde teoretické poznatky doplnené o... viac

  Vývinovo orientovaná dramatoterapia

  Kniha je určená pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi raného a predškolského veku, ale taktiež aj pre rodičov, ktorí inklinujú k dramatickému... viac

  Hra s bábkou v ranom a predšk. veku

  Publikácia je primárne určená študentom (ne)učiteľských odborov ako základný i doplnkový text. Taktiež je určená pre pedagógov materských... viac

  Vizuálne vnímanie v liečebnej pedagogike

  Text je koncipovaný do štyroch kapitol, ktoré po teoretickej a didaktickej stránke popisujú problematiku vizuálneho vnímania detí raného a... viac

  Latentná agresia v škole

  Kniha je určená pre odborníkov, ktorí pracujú so žiakmi mladšieho školského veku, ale taktiež aj pre pedagógov materských a základných škôl... viac

  Ergoterapia v predškolskom veku

  Autorka v publikácii popisuje základné oblasti rozvoja a stimulácie dieťaťa, ktoré je možné rozvíjať cez cielené rané ergoterapeutické konanie... viac

  Kontaktujte nás


  Redakcia časopisu Predškolská výchova uvíta príspevky pedagógov z praxe a ostatných odborníkov z oblasti predprimárneho vzdelávania, ich názory, postrehy a podobne.

  proffesor

  Adresa vydavateľstva časopisu (sídlo)

  REZILIENCIA, s.r.o.,
  IČO: 47 951 249, Školská 428, 966 01 Hliník nad Hronom

  proffesor2

  Kontakt pre články do časopisu

  šéfredaktorka - doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.,
  e-mail: redakciapv@gmail.com, MT: 0905 825 764

  Podmienky publikovania

  Informácie pre prispievateľov

  Predplatné časopisu

  educator1

  Cena jedného čísla
  1,80 €

  Predplatné časopisu sa vzťahuje na jeden
  školský rok v ktorom vychádza 6 čísel.

  educator2

  Cena ročného predplatného
  10,80 €

  Predplatné časopisu Predškolská výchova vybavujeme
  e-mailom, telefonicky alebo poštou.

  Mám záujem o odber noviniek

  Časopis vychádza s dvojmesačnou periodicitou
  a uverejňuje recenzované príspevky z oblasti
  predprimárneho vzdelávania z pohľadu pedagógov
  a ich tímových spolupracovníkov.
  Časopis Predškolská výchova vychádza s finančným
  príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
  športu Slovenskej republiky.

  Kontaktujte nás


  Pavlice 184,
  919 42 Voderady pri Trnave
  Slovak Republic

  redakciapv@gmail.com

  0905 825 764

  Tento web používa súbory cookies na analýzu prenosov. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.."\n" Ďalšie informácie